Norway
Hardanger

Photos from
Handangerfjorden

INTET BILDE!

Hardanger farm