Eurasian oystercatcher in Lofoten from Norway Nordland Lofoten Horseid Stranda

Eurasian oystercatcher in Lofoten

Sunset in Vistenfjord from Norway Nordland Helgelandskysten Lomsdal-Visten Vistenfjord

Sunset in Vistenfjord

Nordland & Light

Visten at early evening from Norway Nordland Helgelandskysten Lomsdal-Visten Vistenfjord

Visten at early evening

Watching the sunset from Norway Nordland Helgelandskysten Vega

Watching the sunset

Window at Fredriksens sønn from Norway Nordland Lofoten Henningsvær Fredriksens sønn

Window at Fredriksens sønn

View from Trollhatten from Norway Nordland Helgelandskysten Trollhatten

View from Trollhatten

Sunset in the ocean from Norway Nordland Helgelandskysten Vega

Sunset in the ocean